facebook tracking

Hvordan håndtere avslag på jobbsøknader ?Ledere kommer og ledere går. Ofte er det tilfeldigheter som gjør at man ender opp med en lederjobb, og av og til er det riktig timing og tilstedeværelse som blir avgjørende. Når man som tidligere leder begynner å søke på jobber stiller gjerne verden seg litt annerledes. Nedenfor er noen læringspunkter på hvordan ta til seg avslag på jobbsøknader for å snu disse til noe positivt neste gang.

 

Det å håndtere avslag på jobbsøknader på et profesjonelt vis, er gjerne nøkkelen for å komme videre i sin jobbsøkerprosess neste gang. Mye av suksessen til tjenesten In Between Jobs er ofte forbundet med dette punktet - å lære for å gjøre det bedre ved neste mulighet. Det å finne ut hva som gikk feil denne gang kombinert med større selvinnsikt, er gjerne nøkkelen for å gjøre det enda skarpere neste gang du søker jobb. Det å bli bevisst på hva man kan forbedre og forsterke er avgjørende for å prestere bedre i jakten på drømmejobben.

 

En jobbsøkers hverdag består ofte av å få avslag på jobber man viser interesse for, spørsmålet er gjerne hva gjør man konkret med disse avslagene? Som jobbsøker investerer man både tid og krefter i å identifisere aktuelle jobbmuligheter, spisse CV og søknad opp mot stilling samt stille på intervju når muligheten byr seg og gjerne besvare ulike psykometriske verktøy. Dessverre blir det bare en vinner, den som til slutt sikrer seg jobben selv om de andre kanskje er like godt kvalifiserte.

 

Det kritiske spørsmålet er; hvordan håndterer du avslaget? Dessverre er det mange som blir deprimerte, mister motivasjon og selvtillit og havner i en negativ spiral hvor man til slutt resignerer og gir opp. Det viktigste er å ikke gi opp, alle får en jobb før eller siden, men det er spørsmålet om hvilken og når som gjerne tærer mest på psyken.

 

En måte å håndtere et avslag på er å evne og akseptere det. Så og si alle får avslag på en jobb før eller siden. Bruk denne muligheten bevisst til å tilegne deg mer selvinnsikt, omdefinere ferdighetene dine og gå løs på neste jobbsøknad eller nettverksmøte.

 

Når avslaget kommer prøv å analyser hva som gikk galt. Avdekking av feil kan bidra til at man ikke går på samme “blemmen” igjen. Analyser interaksjonen mellom deg og arbeidsgiver, hva gikk bra? Hva gikk ikke bra? Hva kan man gjøre annerledes neste gang?

 

Hvis det stiller seg slik at du ikke kommer på intervju flere ganger til lignende posisjoner, tenk igjennom om du egentlig har rett kompetanse og kvalifikasjoner for denne type stilling. Hvis du finner ut at du ikke er kvalifisert, redefiner hva du ønsker å søke på, samt revurder din CV og hvordan du skriver søknader.

 

Hvis du kommer så lang som til telefonintervju og det skjærer seg der, gå igjennom de vanskelige spørsmålene som du kanskje ikke klarer å ordlegge deg godt på i intervjusituasjon. Avklaring og trening gir deg mulighet til å snakke med troverdighet i større grad enn om de samme spørsmålene kommer som en overraskelse hver gang. I tillegg, vær bevisst på dine suksesshistorier og hvordan du kan overføre denne kompetansen til ny relevant jobb. Fokuser på ferdigheter som er overførbare.

 

På intervjuer kan mye gå galt. Bevissthet rundt det å møte i tide, det å se mest mulig representabel ut, samt svare konkret på de spørsmålene man får. Det å vise entusiasme og motivasjon for en jobb er gjerne avgjørende for å lykkes i seleksjonsprosessen.

 

Mange ganger er det ikke deg som er den avgjørende faktor. Sett fra arbeidsgivers perspektiv er det gjerne den best kvalifiserte kandidat som skal få tilbud om stillingen. Du vet ikke hvem dine konkurrenter er, eller hva de bringer med seg. Det å være den beste utgaven av seg selv er hva man bør strebe mot.

 

Det å få avslag på samme type stillinger som du har vært på intervju på flere ganger er dessverre en del av realiteten for mange jobbsøkere, det å blir nummer 2 og 3 hver gang bør innebære at man må gjøre noen endringer, gjerne søke profesjonell hjelp for å bli vinneren neste gang.

 

Mange karriererådgivere kan gi verdifull input på hvordan man presterer i intervjusituasjon, trener på konkrete caser samt hjelp til å meisle ut de virkelig gode historiene og resultatene som bør trekkes frem i et intervju.

 

En annen måte å få tilbakemelding på er å ta kontakt med intervjuer etter avslag og spørre om å få konkret tilbakemelding på hva man kan gjøre bedre neste gang i intervjusituasjon. De fleste som rekrutterer er positivt innstilt til å hjelpe.

 

Med trening og selvinnsikt står du bedre styrket neste gang du skal på intervju, lykke til med jakten på ny jobb!

 

Reidar Myrvang, artikkelforfatter er partner i Hudson Nordic og jobber som karriererådgiver og lederutvikler i selskapet som tilbyr karriererådgivningstjenesten In Between Jobs.

 

 

 

 

Teamtailor

Career site by Teamtailor