facebook tracking
Tjenester

Search & Rekrutteringstjenester

Connect

Vi identifiserer og evaluerer ledere på ulike nivå til selskap i Norge og Norden. 

I hovedsak er dette anonyme search prosesser. Vi benytter oss derfor av våre nettverk og utvikler relasjoner med personer i ulike fagfelt og steg i karrieren. Connect med oss. 

Snakk med oss

Teamtailor

Career site by Teamtailor